Platební služby

Platební služby

Úvěr

Úvěr

Investice

Investice

Směnárenská činnost

Směnárenská činnost

Životní pojištění

Životní pojištění

Stavební spoření

Stavební spoření

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 042 070
Email: arbitr@finarbitr.cz

ID datové schránky: qr9ab9x

Telefonické dotazy vyřizujeme každý pracovní den od 9.00 do 11.00 h.

Úřední hodiny podatelny

Po-Čt: 8.30 - 15.30
Pá: 8.30 - 14.30

Finanční arbitr v 10 bodech

1. finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů;

2. finanční arbitr může řešit pouze spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn;

3. finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl;

4. řízení před finančním arbitrem je bezplatné (více ...);

5. návrh na zahájení řízení může podat jen spotřebitel, k dispozici je formulář nebo průvodce podáním návrhu;

6. navrhovatel nemusí být právně zastoupen (více ...);

7. finanční instituce je povinna se řízení účastnit;

8. finanční arbitr vede strany sporu ke smírnému vyřešení sporu;

9. pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem (více ...);

10. pokud není pravomocné rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

Doporučení pro řízení před finančním arbitrem v 5 bodech

1. pro podání návrhu na zahájení řízení použijte formulář, je jednoduchý a obsahuje návod na podání účinného návrhu na zahájení řízení, nezapomeňte návrh vlastnoručně podepsat a poslat poštou, jinak nebude řízení zahájeno (to neplatí pro ty, co mají datovou schránkou nebo zaručený elektronický podpis);

2. předkládejte veškerou smluvní dokumentaci, písemné doklady o neúspěšné reklamaci i komunikaci s institucí;

3. použijete-li Průvodce podáním návrhu, nemusíte přílohy zasílat spolu s návrhem poštou; přílohy si s návrhem sami spojíme;

4. jste-li vyzváni k doplnění podkladů, můžete je zaslat emailem (do limitu 15 MB) nebo přes Průvodce podáním návrhu (s připojením spisové značky);

5. v případě potřeby požádejte finančního arbitra o vysvětlení (uplatněného nároku, vznesené námitky instituce nebo i návrhu na smírné řešení sporu); pečlivě čtěte výzvy i sdělení finančního arbitra, zejména pak ty o předběžném právním posouzení sporu.

Často kladené dotazy

Náhlednout

Chci se zeptat

Položit dotaz

Návrh na zahájení řízení

Stáhnout formulář

Návrh na zahájení řízení

Průvodce

Sbírka rozhodnutí finančního arbitra

Vyhledej

Důležité informace

Prohlédnout

Tiskové zprávy

Prohlédnout

© 2018 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena