Finanční arbitr v 10 bodech

1. finanční arbitr je státem zřízený orgán mimosoudního řešení sporů;

2. finanční arbitr může řešit pouze spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn;

3. finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o něm již soud nebo rozhodce rozhodl;

4. řízení před finančním arbitrem je bezplatné (více ...);

5. návrh na zahájení řízení může podat jen spotřebitel, k dispozici je formulář nebo průvodce podáním návrhu;

6. navrhovatel nemusí být právně zastoupen (více ...);

7. finanční instituce je povinna se řízení účastnit;

8. finanční arbitr vede strany sporu ke smírnému vyřešení sporu;

9. pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem (více ...);

10. pokud není pravomocné rozhodnutí finančního arbitra předloženo k soudnímu přezkumu, je závazné a má účinky vykonatelného soudního rozhodnutí.

Aktuality


Co dělat, když...


Chci se zeptat

Položit dotaz

Návrh na zahájení řízení

Stáhnout formulář

Návrh na zahájení řízení

Průvodce

Sbírka rozhodnutí finančního arbitra

Vyhledej

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 042 070
Email: arbitr@finarbitr.cz

ID datové schránky: qr9ab9x

Telefonické dotazy vyřizujeme každý pracovní den od 9.00 do 11.00 h.

Úřední hodiny podatelny

Po-Čt: 8.30 - 15.30
Pá: 8.30 - 14.30

© 2018 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena