V této sekci vám nabízíme možnost zeptat se finančního arbitra na vše, co souvisí s činností a působností finančního arbitra a co vám může napomoci se rozhodnout, zda návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podáte či nikoliv.

Upozorňujeme vás, že při výkonu své činnosti musí být finanční arbitr z povahy věci nestranný a nesmí činit nic, co by mohlo jeho nestrannost ohrozit nebo zpochybnit; nemůže tedy působit jako právní nebo finanční poradce, právní zástupce nebo orgán státního dohledu, ani se vyjadřovat k jednotlivým finančním produktům či otázkám mimo vedená řízení. 

V případě, že položíte otázku, která se netýká činnosti finančního arbitra, naleznete v odpovědi poučení o působnosti finančního arbitra a doporučení, kam se se svým podáním obrátit.

Odpověď zašleme na vámi určenou emailovou nebo poštovní adresu.

Vaše jméno
Kam zaslat odpověď
Zaslat na email
Zaslat na poštovní adresu
Vaše adresa
Váš dotaz
Odeslat

© 2016 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena