V této sekci vám nabízíme možnost zeptat se finančního arbitra na vše, co souvisí s činností a působností finančního arbitra a co vám může napomoci se rozhodnout, zda návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podáte či nikoliv. Upozorňujeme vás, že při výkonu své činnosti musí být finanční arbitr z povahy věci nestranný a nesmí činit nic, co by mohlo jeho nestrannost ohrozit nebo zpochybnit; nemůže tedy působit jako právní nebo finanční poradce, právní zástupce nebo orgán státního dohledu, ani se vyjadřovat k jednotlivým finančním produktům či otázkám mimo vedená řízení. V případě, že položíte otázku, která se netýká činnosti finančního arbitra, naleznete v odpovědi poučení o působnosti finančního arbitra a doporučení, kam se se svým dotazem obrátit.

Odpověď zašleme na vámi určenou emailovou nebo poštovní adresu. 

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš dotaz
Odeslat

© 2015 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena