FIN-NET

LOGO FIN-NETFinanční arbitr je členem evropské sítě institucí zaměřených na mimosoudní řešení sporů na finančním trhu FIN-NET. Tato síť vznikla z iniciativy Evropské komise v roce 2001. Jejím posláním je zejména sdílet poznatky z každodenní rozhodovací praxe a pomáhat při řešení přeshraničních stížností.

Spotřebitel, jehož stížnost směřuje vůči poskytovateli finančních služeb z jiného členského státu, má možnost využít služeb FIN-NET následujícím způsobem:

  • s využitím seznamu členů na internetových stránkách FIN-NET sám určit, která instituce je příslušná pro řešení jeho sporu/stížnosti a podat u této instituce návrh na zahájení řízení/stížnost;
  • kontaktovat instituci pověřenou mimosoudním řešením sporů na finančním trhu v místě pobytu spotřebitele s žádostí o pomoc při určení kompetentní instituce v zahraničí
  • návrh na zahájení řízení nebo stížnost také přímo prostřednictvím své domovské instituce pro mimosoudní řešení sporů, která tento návrh/stížnost dále postoupí příslušné institucí v zahraničí.

Více informací o FIN-NET naleznete zde.


Seznam ombudsmanů v EU/EHP

Níže naleznete seznam ombudsmanů a institucí, které se v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zabývají mimosoudním řešením spotřebitelských sporů na finančním trhu. 

Belgie:
Ombudsman des Assurances/Ombudsman van de Verzekeringen www.ombudsman.as
Service de Médiation Banques-Crédit-Placement www.ombfin.be

Dánsko:
Ankenævnet for Forsikring www.ankeforsikring.dk
Pengeinstitutankenævnet www.pengeinstitutankenaevnet.dk
Realkreditankenævnet www.ran.dk

Finsko:
Arvopaperilautakunta www.arvopaperilautakunta.fi
Kuluttajariitalautakunta www.kuluttajavalituslautakunta.fi
Kuluttajien vakuutustoimisto/Vakuutuslautakunta www.vakuutusneuvonta.fi

Francie:
Médiateur de l´Autorité des Marches Financiers www.amf-france.org.
Médiateur de l´Association française des Sociétés Financières www.asf-france.com
Médiateur de la Fédéretion Française des Sociétés d´Assurances www.ffsa.fr

Irsko:
Financial Services Ombudsman´s Bureau www.financialombudsman.ie

Itálie:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interese www.isvap.it
Colletivo (ISVAP)
Ombudsman – Giurì bancario www.conciliatorebancario.it

Lichtenštejnsko:
Liechtensteinischer Bankenombudsmann www.bankenombudsmann.li

Litva:
Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba www.vartotojoteises.lt

Lucembursko:
Commission de Surveillance du Secteur Financier www.cssf.lu
Médiateur en Assurances www.aca.lu

Malta:
Malta Financial Services Authority http://www.mfsa.com.mt/

Německo:
Deutscher Sparkassen –und Giroverband www.dsgv.de
Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe www.bvr.de
Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands www.voeb.de
Ombudsmann der privaten Banken www.bankenombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken-und Pflegeversicherung www.pkv-ombudsmann.de
Ombudsstelle für Investmentfonds http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/start/
Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V. http://www.ombudsstelle.com/
Schlichtungsstelle bei der DeutschenBundesbank www.bundesbank.de/schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.php
Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) https://www.bafin.de/EN/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle_artikel_en.html
Schlichtungsstelle der Landesbausparkassen www.lbs.de
Verband der Privaten Bausparkassen e.V.-Kundenbeschwerdestelle www.bausparkassen.de
Versicherungsombudsmann e.V. http://www.versicherungsombudsmann.de/home.html

Nizozemí:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening www.kifid.nl

Norsko:
Bankklagenemnda www.bankklagenemnda.no
Finansklagenemnda (FinKN) http://www.finkn.no/vis.asp?id=1 

Polsko:
Rzecznik Finansowy http://rf.gov.pl/
Bankowy Arbitraz Konsumencki http://www.zbp.pl/site.php?s=ZjA0YjhiNTkwODU4
Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl

Portugalsko:
Serviço de Mediaçãode Conflitos www.cmvm.pt
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa http://www.centroarbitragemlisboa.pt/ACC/sections/inicio 

Rakousko:
Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen
Kreditwirtschaft www.bankenschlichtung.at

Řecko:
Directorate of Insurance Enterprises and Actuaries of
the Ministry of Development www.gge.gr
Hellenic ombudsman for banking –Investment Services http://www.hobis.gr/indexen.asp 

Slovensko:
Bankový ombudsman http://www.bankovyombudsman.sk

Španělsko:
Servicio de Reclamaciones del Banco de España www.bde.es/servicio/reclama/reclama.htm

Švédsko:
Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Velká Británie:
Financial Ombudsman Service www.financial-ombudsman.org.uk


Ostatní

  • Informace týkající se projektu komplexní evidence podnětů spotřebitelů naleznete zde

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena