Sbírka rozhodnutí finančního arbitra 

Na základě četných dotazů i žádostí podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, finanční arbitr tímto uveřejňuje vybraná rozhodnutí.

Rozhodnutí jsou označena typem rozhodnutí (nález, rozhodnutí o námitkách, usnesení), registračním číslem nebo spisovou značkou, evidenčním číslem, datem vydání rozhodnutí a obchodní firmou nebo jménem instituce, proti které návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem směřoval.

V souladu s 8a zákona o svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením § 21 odst.6 zákona o finančním arbitrovi publikované části rozhodnutí neobsahují osobní ani jiné identifikační údaje navrhovatelů. 

Přehled všech publikovaných rozhodnutí je ke stažení zde.

↑ Zobrazit / Skrýt vše ↓

Hledání ve sbírce rozhodnutí:

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena