Žádost o informace - Sbírka rozhodnutí ...

04.09.2018 - 09:00

Žádost o informace - Sbírka rozhodnutí finančního arbitra

Otázka/shrnutí

Vážená paní magistro,

vzhledem k probíhajícím řízením před finančním arbitrem a v rámci poskytování právních služeb si Vás tímto dovoluji požádat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí sdělení, z jakého důvodu byl ve sbírce rozhodnutí finančního arbitra poslední nález proti instituci MetLife Europe d.a.c., soukromá společnost s ručením omezeným na akcie, vedená Irským obchodním rejstříkem u Úřadu pro registraci společností v Dublinu pod číslem 415123, se sídlem na adrese ´20 on Hatch´, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, jednající prostřednictvím MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, IČO 039 26 206, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „Instituce") zveřejněn dne 18. 1. 2018 a později již nebyly žádné další nálezy finančního arbitra týkající se Instituce zveřejněny.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici na shora uvedených kontaktech.

Dokumenty ke stažení

- pdf (132.43 KB) stáhnout

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena