06.03.2017 - 09:47

Žádost o informace - Řešení sporů formou ADR

UPŘESNĚNÍ ŽÁDOSTI: Dobrý den, v reakci na Vámi zaslanou odpověď upřesňuji svoji žádost. ADR = mimosoudní řešení sporů. Dotazy byly směřovány pouze na mimosodní řešení spotřebitelských sporů. Prosím o Vaše vyjádření, zda jde o dostatečnou specifikaci k...

více

28.02.2017 - 09:44

Žádost o informace - Řešení sporů formou ADR

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí těchto informací: 1) Počet žádostí o mimosoudní řešení sporů (ADR) k 31. 12. 2016? 2) Nejčastější typ sporů řešení formou ADR? 3) Počet...

více

06.09.2016 - 17:05

Žádost o informace - soudní přezkum rozhodnutí finančního arbitra

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání informací, zda nálezy finančního arbitra sp.zn. 240/SU/2013 ze dne 30.5.2014 a sp.zn. 525/SU/2013 ze dne 11.4.2013 byly napadeny žalobou dle OSŘ, pokud ano, tak pod...

více

06.09.2016 - 17:00

Žádost o informace - návrhy na zahájení řízení přijaté prostřednictvím...

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí těchto informací:1) Kolik bylo podáno žádostí prostřednictvím sítě FIN – NET?2) Jakého předmětu byly žádosti resp. spory podány prostřednictvím sítě FIN –...

více

25.08.2016 - 16:00

Žádost o informace - žaloby ke správním soudům

Dobrý den, žádám o informaci, kolik správních žalob podal váš úřad ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout.

více

© 2017 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena