02.01.2019 - 15:00

Žádost o informace - Spory s Českou pojišťovnou

Vážená paní magistro, zapsaný (...), v rámci své činnosti mimo jiné upozorňuje veřejnost na problém systémové neplatnosti pojistných smluv životního pojištění se spořící složkou některých pojistitelů působících na tuzemském pojistném trhu...

více

04.09.2018 - 09:00

Žádost o informace - Sbírka rozhodnutí finančního arbitra

Vážená paní magistro, vzhledem k probíhajícím řízením před finančním arbitrem a v rámci poskytování právních služeb si Vás tímto dovoluji požádat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí sdělení, z jakého...

více

29.06.2018 - 12:00

Žádost o informace – řešení sporů v oblasti životního pojištění

Vážená paní magistro, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zdvořile žádám o sdělení údajů k činnosti finančního arbitra při řešení sporů v oblasti životního pojištění ve smyslu § 1 odst. 1 písm. e) zák. č. 229/2002...

více

15.06.2018 - 09:00

Žádost o informace – rozhodnutí finančního arbitra o neplatnosti...

Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu rozhodnutí, jímž se skončilo řízení u něj vedené, o kterém psala Mladá fronta DNES dne 4....

více

05.03.2018 - 12:20

Žádost o informace - záznamy podle článku 30 Nařízení 2016/679 GDPR

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací: - veškeré záznamy o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

více

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena