30.08.2017 - 10:30

Žádost o informace - řešení sporů v oblasti životního pojištění

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se žadatel domáhal sdělení údajů k činnosti finančního arbitra při řešení sporů v oblasti životního pojištění ve formě tabulkové odpovědi a to: 1, Počet zahájených řízení vůči 13...

více

21.08.2017 - 15:00

Žádost o informace - spory z oblasti životního pojištění

...žádám o poskytnutí následujících informací, týkajících se činnosti finančního arbitra v řízeních vedených proti Instituci Česká pojišťovna, a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 – Nové Město (dále jen „Instituce"), ve sporech...

více

28.08.2017 - 11:00

Žádost o informace - protokoly z ústních jednání - odvolání

Žadatel nesouhlasí s rozhodnutím finančního arbitra, evid.č. FA/8741/2017, podává proti němu odvolání a žádá poskytnutí informace. Žadatel argumentuje, že právo na informace vychází z článku 17 odst. 5 Usnesení č. 2/1993 Předsednictva České...

více

13.07.2017 - 08:00

Žádost o informace - protokoly z ústních jednání

...žádám o zaslání kopií protokolů finančního arbitra z ústních jednání s Institucí Pojišťovna České spořitelny a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 474 528 20 se sídlem nám. Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, vyhotovených v již ukončených...

více

10.08.2017 - 13:00

Žádost o informace - protokoly z ústních jednání - odvolání

Žadatel nesouhlasí s rozhodnutím finančního arbitra, evid.č. FA/11433/2017, podává proti němu odvolání a žádá poskytnutí informace. Žadatel argumentuje, že právo na informace vychází z článku 17 odst. 5 Usnesení č. 2/1993 Předsednictva České národní rady...

více

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena