Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledávky nebo příkazní...

12.11.2018 - 12:00Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledávky nebo příkazní smlouvou

více

Informace o zpracování osobních údajů

25.05.2018 - 09:33Informace pro veřejnost o zpracování osobních údajů při vedení řízení finančním arbitrem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

více

Tisková zpráva: Upřesnění zavádějících informací o řízení před...

06.03.2018 - 16:50V návaznosti na články v tisku a informace uvedené např. na webové stránce www.podvedeniklienti.cz sděluje Kancelář finančního arbitra následující. Informace poskytované novináři i uveřejněné na uvedené webové stránce jsou zavádějící a jednostranné....

více

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti smlouvy o životním...

06.03.2018 - 16:00V návaznosti na četné dotazy novinářů sděluje Kancelář finančního arbitra následující. Nálezem ze dne 15. 8. 2017 rozhodl finanční arbitr v řízení vedeném na návrh spotřebitele proti společnosti AXA životní pojišťovna a.s., že smlouva o investičním...

více

Tisková zpráva: Vydání rozhodnutí o neplatnosti smlouvy o životním...

15.02.2018 - 16:04V návaznosti na četné dotazy novinářů sděluje Kancelář finančního arbitra následující. Nálezem ze dne 26. 9. 2017 rozhodl finanční arbitr v řízení vedeném na návrh spotřebitele proti společnosti Česká pojišťovna, že smlouva o investičním životním...

více

© 2018 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena