Spory mimo EU


INFO Network

Finanční arbitr je členem mezinárodní sítě institucí zaměřených na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu zvané INFO Network (celým jménem International Network of Financial Services Ombudsman Schemes). Tato síť vznikla v roce 2007.
Spotřebitel, jehož stížnost směřuje vůči poskytovateli finančních služeb z jiného státu než z členských zemí Evropského hospodářského prostoru, má možnost využít INFO Network následujícím způsobem:

  • s využitím seznamu členů na internetových stránkách INFO Network sám určit, která instituce je příslušná pro řešení jeho sporu/stížnosti a podat u této instituce návrh na zahájení řízení/stížnost;
  • kontaktovat instituci pověřenou mimosoudním řešením sporů na finančním trhu v místě pobytu spotřebitele s žádostí o pomoc při určení kompetentní instituce v zahraničí

Více informací o INFO Network naleznete zde.
 

Seznam finančních ombudsmanů ve státech mimo EU/EHP 

Níže naleznete seznam finančních ombudsmanů a dalších institucí, které se ve státech mimo země Evropského hospodářského prostoru zabývají mimosoudním řešením spotřebitelských sporů na finančním trhu. Přehled institucí v rámci EHP je k dispozici zde.

Arménie

Austrálie

Bosna a Herzegovina

  • Ombudsman for Banking System of Republika Srpska (link není k dispozici)

Botswana

Hong Kong, Čína

Chile

Indie

Jihoafrická republika

Kanada

Kazachstán

Malajsie

Nový Zéland

Ostrov Man

Pákistán

Peru

Republika Trinidad a Tobago

Saudská Arábie

  • General Secretariat of the Committees for Resolution of Insurance Disputes & Violations (link není k dipozici)

Senegal

Spojené státy americké

Svazijsko

Švýcarsko

Tchajwan

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena