Tisková zpráva: Reakce na nepřesnosti v...

Tisková zpráva: Reakce na nepřesnosti v médiích

07.11.2013 - 11:19

Redaktorka Pavla Francová ve svém článku poskytuje neúplné a zavádějící informace. V telefonickém rozhovoru, který redaktorka vedla přímo s Monikou Nedelkovou, zazněly tyto informace:

Finanční arbitr nepovažuje za účelné informovat veřejnost prostřednictvím rozhovoru s redaktorkou Pavlou Francovou a odkazuje na uveřejněnou tiskovou zprávu a další tiskové zprávy, které bude k věci průběžně vydávat. Důvodem je vzhledem ke složitosti projednávaných případů a zásadnímu významu řešené právní otázky potřeba přesného, podrobnějšího a ucelenějšího informování, než které jsou obvykle média schopna a ochotna poskytnout.

Kancelář finančního arbitra přiměřeně personálně posiluje a posilovat bude tak, aby se nápad několika desítek tisíc podání v žádném případě nedotkl probíhajících sporů. Tuto informaci ostatně obsahovala již tisková zpráva, která byla publikována před rozhovorem Moniky Nedelkové s Pavlou Francovou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti pak není zřejmé, z jakých podkladových informací výpočet délky trvání řízení vychází.

 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena