Žádost o informace - záznamy podle člán...

05.03.2018 - 12:20

Žádost o informace - záznamy podle článku 30 Nařízení 2016/679 GDPR

Otázka/shrnutí

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

- veškeré záznamy o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Dokumenty ke stažení

- pdf (209.05 KB) stáhnout

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena