Žádost o informace - Spory s Českou poj...

02.01.2019 - 15:00

Žádost o informace - Spory s Českou pojišťovnou

Otázka/shrnutí

Vážená paní magistro,

zapsaný (...), v rámci své činnosti mimo jiné upozorňuje veřejnost na problém systémové neplatnosti pojistných smluv životního pojištění se spořící složkou některých pojistitelů působících na tuzemském pojistném trhu (...).

Obracíme se na Vás v souvislosti s rozhodovací praxí finančního arbitra ve sporech navrhovatelů s institucí Česká pojišťovna, a. s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 (dále jen „Pojišťovna") z pojistných smluv Pojišťovny, jejichž součástí jsou některé z následujících doplňkových pojistných podmínek:

ŽP – DPP – DYKP – verze 0001 (platná od 18. 4. 2005) až verze 0008 (platná od 1. 7. 2009)

Produkty: DYNAMIK Plus včetně variant DYNAMIK Expres, DYNAMIK Plus, DYNAMIK Plus – zvýhodněná VRČ, DYNAMIK Plus Nadstandard, DYNAMIK Plus s úrazovým benefitem, DYNAMIK Pro, PROFI Invest, PROfi Život, TOP Invest, ZFP Důchod, ZFP AKTIV Invest, ZFP DŮCHOD, ZFP Život);

ŽP – DPP – DYK – verze 0004 (platná od 1. 1. 2005) až verze 0006 (platná od 1. 1. 2008)

Produkty: DYNAMIK;

ŽP – DPP – DYKS – verze 0005 (platná od 1. 1. 2005) až verze 0007 (platná od 1. 1. 2008)

Produkty: DYNAMIK S;

ŽP – DPP – SLUP – verze 0001 (platná od 1. 7. 2009) až verze 0005 (platná od 21. 12. 2012)

Produkty: SLUNÍČKO PLUS/SLUNÍČKO Plus Zdravý život (včetně variant JUNIOR Invest, SLUNÍČKO Plus, SLUNÍČKO Plus 2014, SLUNÍČKO Plus Zdravý život);

ŽP – DPP – DIM – verze 0001 (platná od 29. 3. 2010) až verze 0004 (platná od 21. 12. 2012)

Produkty: DIAMANT/DIAMANT Zdravý život (včetně variant DIAMANT, DIAMANT DM, DIAMANT Expres, DIAMANT Nadstandard, DIAMANT Rapid, DIAMANT s úrazovým benefitem, DIAMANT Zdravý život, DIAMANT-K, Komplexní životní program ZFP Život +, Komplexní životní program ZFP Život + s úrazovým benefitem, PROFI Invest, PROFI Invest s úrazovým benefitem, PROfi Život, TOP Invest s úrazovým benefitem, Xpres;

ŽP – DPP – DIMUNI – verze 0001 a 0002

Produkty: Vision4Life.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí odpovědí na dotazy týkající se řízení vedených před finančním arbitrem mezi navrhovateli a Pojišťovnou z pojistných smluv, jejichž součástí je některá ze shora uvedených verzí doplňkových pojistných podmínek (dále „dotčená pojistná smlouva"):

Otázka č. 1 - Sdělte prosím kdy (datum) a jakou formou finanční arbitr poprvé písemně sdělil Pojišťovně jako účastníku řízení v postavení instituce svůj právní názor o neplatnosti dotčené pojistné smlouvy jako celku;

Otázka č. 2 - Sdělte prosím kdy (datum) a jakou formou finanční arbitr poprvé písemně sdělil Pojišťovně jako účastníku řízení v postavení instituce svůj právní názor o neplatnosti smluvních ujednání dotčené pojistné smlouvy, popř. přímo shora uvedených pojistných podmínek, ve vztahu k účtování počátečních či správních nákladů Pojišťovnou.

Vaše vyjádření k položeným dotazům prosíme zaslat v zákonem stanovené lhůtě na adresu (...)

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osoba: (....)

Děkujeme a jsme s pozdravem

(...)

Dokumenty ke stažení

- pdf (128.93 KB) stáhnout

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena