11.12.2017 - 14:00

Žádost o informace - pojistná smlouva, ČNB, informační povinnost...

Ve sdělení FA dle IZ evid.č. FA/31050/2017 z 19.10.207 (návazně na bod. 7 sdělení evid.č. FA/14328/2017 z 15.9.2017) je uvedeno(citace) "FA spolupracuje a sdílí informace s ČNB ... FA předává informace vyplývající z jeho informační povinnosti ČNB osobně...

více

08.12.2017 - 10:20

Žádost o informace - řízení s ČP a.s.

Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o následující jednoduchou informaci: Na stránkách FA je zveřejněna odpověď FA (dle IZ) z 25.9.2017 pod č.j. FA/10908/2017. Kolik z uvedených 805 zahájených (a příp. ze 3 ukončených) řízení s ČP a.s. se týká smluv typu DPP...

více

15.11.2017 - 16:00

Žádost o informace - Finanční arbitr - Česká národní banka - odvolání

Žadatel nesouhlasí s rozhodnutím finančního arbitra, evid.č. FA/31050/2017, ze dne 19. 10. 2017 a podává proti němu odvolání a žádá poskytnutí informace. Úplný text ODVOLÁNÍ naleznete níže v Dokumentech ke stažení.  

více

19.10.2017 - 09:00

Žádost o informace – Finanční arbitr - Česká národní banka

...žádám o uvedení konkrétních úkonů finančního arbitra, které směrem k České národní bance učinil s cílem informovat Českou národní banku o vadách detekovaných v pojistných smlouvách uzavíraných Institucí. Vaše odpověď bude sloužit k upřesnění Vaší...

více

19.10.2017 - 14:00

Žádost o informace - nepravomocný nález

Podle bodu 2 Odpovědi jste mi poskytla informaci o počtu nepravomocných nálezů, které finanční arbitr vydal proti instituci Česká pojišťovna, a.s., IČ 45272956. V té souvislosti dovoluji si Vás požádat o zaslání onoho jediného nepravomocného nálezu, na...

více

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena