Tisková zpráva: Další informace k řízen...

Tisková zpráva: Další informace k řízení ve věci nesprávného výpočtu RPSN, uveřejnění nepravomocného rozhodnutí

02.04.2015 - 10:50

Tisková zpráva: Další informace k řízení ve věci nesprávného výpočtu RPSN, uveřejnění nepravomocného rozhodnutí

V návaznosti na předchozí tiskovou zprávu ze dne 20. 3. 2015 finanční arbitr sděluje, že dne 1. dubna 2015 uplynula lhůta pro podání námitek v prvním případě, ve kterém finanční arbitr rozhodnutí vydal.
Finanční arbitr potvrzuje, že proti nálezu podala instituce námitky, které finanční arbitr přijal dne 1. dubna 2015 do datové schránky. Zda podal námitky proti vyhovujícímu nálezu i navrhovatel, v tuto chvíli ještě není známo. Námitky instituce finanční arbitr předloží k vyjádření i druhé straně sporu. Finanční arbitr v rámci řízení o námitkách bude-li to třeba, provede navržené důkazy, seznámí obě strany sporu se shromážděnými podklady a důkazy provedenými v řízení o námitkách a o námitkách rozhodne.
Finanční arbitr k četným žádostem laické i odborné veřejnosti o poskytnutí textu vydaného nepravomocného rozhodnutí, uveřejňuje jeho plný text v anonymizované podobě zde

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena