Finanční arbitr již nebude řešit spory ...

Finanční arbitr již nebude řešit spory podnikatelů z platebního styku

01.02.2016 - 11:06

Finanční arbitr již nebude řešit spory podnikatelů z platebního styku; zahájená řízení finanční arbitr dokončí

S účinností od 1. 2. 2016 již není finanční arbitr příslušný řešit spory mezi podnikateli a poskytovateli platebních služeb.

Finanční arbitr tak bude dále rozhodovat pouze spory spotřebitelů s finančními institucemi.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelé se tak musí obrátit se svým sporem na obecný soud, rozhodce nebo jiný mimosoudní orgán řešení sporů podnikatelů s finančními institucemi.

Řízení ve sporu mezi podnikatelem jako uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb zahájená před 1. 2. 2016 finanční arbitr dokončí podle pravidel stanovených pro mimosoudní řešení sporů stanovených zákonem o finančním arbitrovi ve znění účinném do 31. 1. 2016. 

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena