V návaznosti na Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený Vládou České republiky dne 9. května 2012 č. 331, vydala Kancelář finančního arbitra Etický kodex zaměstnanců Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu.

Etický kodex je ke stažení zde.

© 2019 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena