V této sekci vám nabízíme odkazy na vybrané instituce a sdružení, jejichž aktivity souvisejí s činností finančního arbitra nebo ochranou spotřebitele na finančním trhu. Kliknutím na příslušný odkaz otevřete nové okno internetového prohlížeče.

 

Dohledové a dozorové orgány

Vybraná ministerstva

Občanská sdružení

Profesní asociace

Evropská unie

Mezinárodní organizace ombudsmanů

Registry závazků

Ostatní instituce a organizace


Dohledové a dozorové orgány

Česká národní banka www.cnb.cz

Česká obchodní inspekce www.coi.cz 

Český telekomunikační úřad www.ctu.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Nahoru 

 
 

Vybraná ministerstva

Ministerstvo financí www.mfcr.cz

Ministerstvo vnitra  www.mvcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu  www.mpo.cz

Nahoru 

 

 

Občanská sdružení

Občanské sdružení spotřebitelů Test www.dtest.cz

Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz

Poradna při finanční tísni  www.financnitisen.cz

RUBIKON Centrum  www.rubikoncentrum.cz

FINANČNÍ GRAMOTNOST www.financnigramotnost.eu

Nahoru 

 

 

Profesní asociace 

Česká bankovní asociace www.czech-ba.cz

Česká asociace pojišťoven  www.cap.cz

Česká leasingová a finanční asociace www.clfa.cz 

Asociace českých stavebních spořitelen www.acss.cz

Asociace penzijních společností ČR www.apfcr.cz

Asociace pro kapitálový trh České republiky www.akatcr.cz 

Sdružení pro bankovní karty www.bankovnikarty.cz

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství www.usfcr.cz

Asociace českých pojišťovacích makléřů www.acpm.cz

Nahoru 

 

 

Evropská unie 

Evropská unie www.europa.eu

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci www.coi.cz/esc

Informace pro spotřebitele o nekalých obchodních praktikách www.isitfair.eu/index_cs.html

Nahoru 

 

 

Mezinárodní organizace ombudsmanů

FIN-NET (tj. sdružení ombudsmanů v rámci EU)    http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

INFO Network (The International Network of Financial Services Ombudsman Schemes - tj. celosvětová síť ombudsmanů)

http://www.networkfso.org/Aboutthenetwork.html 

Nahoru 

 

 

Registry závazků

Bankovní registr klientských informací www.cbcb.cz

Nebankovní registr klientských informací www.cncb.cz

Registr SOLUS www.solus.cz

Centrální registr úvěrů www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/

Nahoru 

 

 

Ostatní instituce a organizace

Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/

Garanční fond obchodníků s cennými papíry www.gfo.cz

Fond pojištění vkladů www.fpv.cz

Česká advokátní komora www.cak.cz 

Hospodářská komora České republiky www.komora.cz

Nahoru 

 

 

 

 

© 2015 Kancelář finančního arbitra I všechna práva vyhrazena