06.09.2016 - 17:05

Žádost o informace - soudní přezkum rozhodnutí finančního arbitra

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání informací, zda nálezy finančního arbitra sp.zn. 240/SU/2013 ze dne 30.5.2014 a sp.zn. 525/SU/2013 ze dne 11.4.2013 byly napadeny žalobou dle OSŘ, pokud ano, tak pod...

více

06.09.2016 - 17:00

Žádost o informace - návrhy na zahájení řízení přijaté prostřednictvím...

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí těchto informací:1) Kolik bylo podáno žádostí prostřednictvím sítě FIN – NET?2) Jakého předmětu byly žádosti resp. spory podány prostřednictvím sítě FIN –...

více

25.08.2016 - 16:00

Žádost o informace - žaloby ke správním soudům

Dobrý den, žádám o informaci, kolik správních žalob podal váš úřad ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout.

více

20.04.2016 - 15:57

Žádost o informace - spisová služba

Dobrý den, prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

více

30.03.2016 - 12:00

Žádost o informace - spory ze stavebního spoření

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.V souladu se shora citovaným zákonem žádám o poskytnutí informace: - zda finanční arbitr řešil/řeší spor mezi účastníkem stavebního spoření (spotřebitelem) a stavební spořitelnou, kdy předmětem sporu...

více

© 2017 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena